Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 31.7.2023

Vážení návštěvníci,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili našim webovým stránkám Weststavebniny.cz (dále jen „webové stránky“). Prozrazujeme vám, jak pečlivě chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje. Ujistěte se, že jste si tuto zásadu ochrany osobních údajů pečlivě prostudoval(a) a porozuměl(a) jejím ustanovením.

Zodpovědnost za zpracování osobních údajů

Webové stránky Weststavebniny.cz jsou provozovány živnostníkem Václavem Jílkem se sídlem na adrese ČSA 126, 357 03, Svatava (dále jen „správce“).
Pro jakékoli otázky ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu na adrese obchod@weststavebniny.cz nebo na telefonním čísle 774 977 016.

Sběr osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek a interakci s nimi shromažďujeme následující typy osobních údajů:
– Jméno a příjmení
– Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
– IP adresa

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje sbíráme za účelem komunikace s vámi, zasílání informačních sdělení, poskytování služeb a pro marketingové účely. Tato zpracování jsou prováděna s vaším souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu správce.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s IT správcem webových stránek a spolupracovníky Weststavebniny.cz v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb a plnění našich závazků.

Práva subjektů údajů

Jako subjekty údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz údajů a právo na omezení zpracování. Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Cookies

Informace o používání cookies na našich webových stránkách naleznete v naší politice používání cookies na stránce zásady cookies.

Oznámení o porušení bezpečnosti

Pokud dojde k porušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít negativní dopad na vaše práva a svobody, budeme vás o tom neprodleně informovat. V případě, že vysoké riziko pro vaše práva a svobody nenastane, oznámení nemusí být poskytnuto

Uchování údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy. V případě, že nám zákon nebo stavovské předpisy uloží povinnost archivovat vaše osobní údaje po určitou dobu, budeme se řídit těmito zákonnými požadavky.

Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Complianz

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování a zaznamenávání souhlasu na základě prohlížeče a zařízení. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Tato služba nezpracovává žádné osobně identifikovatelné informace a nesdílí žádná data s poskytovatelem služeb. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

S pozdravem,
Václav Jílek (Weststavebniny.cz) E-mail: obchod@weststavebniny.cz Telefon: 774 977 016

Přejít nahoru